PROJELER & İNOVASYON

Bir deniz taşıtı olmaktan çok “Statü ve Güç” göstergesi niteliği taşıyan Yatlar, sahibinin özel ihtiyaç ve zevkine göre tasarlanarak üretilir. Adeta özel dikim elbise gibi kişiye özel olduğu için özgün projeler gerektirir. Dünyada süper yatlarıyla adını duyuran işadamlarının, liderlerin, ünlülerin vb. yatları, helikopter pisti ve hangarından çok sayıda güverteye, birkaç adet havuzdan sinemaya, kütüphane ve oyun salonlarına basketbol sahasından tiyatro salonuna kadar akla gelebilecek her ihtiyacı karşılayacak bölümlerin yer aldığı büyüklük ve donanıma sahiptir. Özel tasarım ve malzemelerle üretildikleri için en mükemmel olma konusunda bir çeşit yarış içindedirler. Her biri bir hazine değerinde olanların yanısıra mavi yolculuklar veya kiraya verilmek amacıyla tasarlananlar da mevcuttur.

Görüntülemek için tıklayınız

Esdor Hangar Kapıları hangar giriş- çıkışlarının kontrol altına alınması amacıyla kullanılır.

Esdor Otomatik Hangar Kapıları açma kapasitesinin yüksekliği, açılma ve kapanma güvenliği, kullanma kolaylığı bakımından yüksek niteliklidir. 20 yılı aşkın Hangar Kapısı deneyimi ile tüm detaylar projelendirilir ve en yüksek standartlarda malzeme, teknoloji ve işçilik kullanılır.

Yapılardaki hareketler, genel etkiler ve rüzgar hareketleri, yük kombinasyonları göz önüne alınarak Gerilme gücü, Akma dayanımı, Elastikiyet modülü, Kesme modülü, Termal genleşme katsayısı, Sehimler (defleksiyon) ve Sabit Yük hesapları özel analiz programı ile hesaplanır. Açma genişliği ve yüksekliği ihtiyaca göre projelendirilerek uygulanır.

Görüntülemek için tıklayınız
SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR
SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ !

“Yaşatmak için yaşayan tek varlık olan insana hizmet etme” misyonumuzun gereği olarak sağlık kurumlarında verimli dolaşım, en yüksek güvenlik, hijyen ve sürüdürülebilir sistem çözümleri için sürekli çalışıyoruz.

Hergün sağlık kurumlarında yüzlerce insan ESDOR kapılardan kolaylıkla ve güvenle giriş çıkış yapıyor.

Ameliyahane ve operasyon odalarında, görüntüleme merkezlerinde, laboratuarlarda ve temiz odalarda bulunan Esdor Otomatik Kapı Sistemleri doktorlara, hastalara ve diğer insanlara güven, hijyen ve konfor garantisi veriyor.

Görüntülemek için tıklayınız

Günümüzde devlet dairelerinden askeri yapılara, şirket merkezlerinden ofis binalarına, kültür merkezlerinden depolama, lojistik ve endüstriyel amaçlı binalara kadar çeşitli büyüklüklerde organizasyonların yer aldığı kamusal yerleşkelerde verimlilik, sürüdürülebilirlik ve yeşil bina kavramları ön plana çıkmaya başlamıştır. Aynı zamanda değişen iş ve çalışma kavramlarına paralel olarak bina tasarımlarında çalışanların motivasyonunu destekleyici renk ve malzeme seçimi de önemli bir unsur olmaktadır.

Gerek binalar gerekse içinde yaşayan insanlar açısından tüm bu sözedilen niteliklerin tamamlayıcı unsuru olarak erişim ve dolaşım kolaylığı sağlayan otomatik kapılar yer almaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız
ESDOR TURİZM SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞMEZ YARDIMCISIDIR

İnsanlık tarihi kadar eski olan seyahat ve konaklama ihtiyacı, tarihsel süreçteki değişimlere paralel olarak artış göstermiş, amaç ve biçimleri de farklılaşmıştır. Önceleri hükümdarların, zenginlerin, elçilerin, filozofların, tüccarların eylemi olan seyahat, giderek düşük gelir grubundaki insanların da ticaret, eğitim, gezme, dinlenme, eğlenme gibi farklı sebeplerle karşılanması gereken bir ihtiyacı haline gelmiştir. Bu değişim konaklama sektörünü doğurmuş ve her coğrafyada, her bütçeye ve isteğe cevap verecek nitelikte konaklama mekanlarının oluşmasını sağlamıştır. Hanlar, misafirhaneler, hoteller, moteller, pansiyonlar, oteller vb. çeşitli büyüklük ve donanımlara sahip konukevleri yapılmaya başlanmıştır.

Görüntülemek için tıklayınız

Ulaşım sektörü bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önde gelen göstergesi niteliğindedir.

Deniz, hava, kara ve demiryolları taşımacılığının, terminal, havaalanı, servis hizmetleri, gibi altyapı ve yönetim organizasyonlarını da içeren geniş bir yapılanmaya ihtiyaçı vardır. Bu yapılanma müşterilerin zamanında ve konforlu ulaşımlarını sağlayacak nitelikte ulaşım araçlarını gerekli hale getirmiştir. Konforlu ve büyük uçaklardan hızlı trenlere, otobüs ve nakliye araçlarına kadar tüm ulaşım araçları günün ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız

Teknolojik gelişme hayatımıza önemli ölçüde kolaylık getirmekle birlikte belirgin bir şekilde yaşam biçimi değişimine sebep olmuştur. Yeni ürün ve iş dallarının doğması, iş gücü niteliğinde de farklılaşmayı zorunlu hale getirmiştir.

Ofis ortamlarında üretilen tasarımların hayata geçirilmesini sağlayacak, yeni teknolojik araçları kullanabilecek insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, mali ve fiziki kaynakları verimliliği artıracak nitelikte dikkatle kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. İnsanın beden gücü yerine beyin gücünü kullanmaya başlaması ise içinde bulunulan mekanların ferah, güvenli,işleri kolaylaştırıcı ve hayal gücünü destekleyici donanım ve dekorasyonu ön plana çıkarmıştır.

Görüntülemek için tıklayınız

Toplumdaki her yaştan ve her kesimden insanın temel ihtiyaçlarından biri eğitimdir. Günümüzde çocuk yuvalarından okul öncesi eğitimden başlayarak üniversiteye, etüt merkezlerinden çeşitli sertifika kuruluşlarına kadar, insan hayatının her alandaki eğitim ihtiyacını karşılamak üzere yapılandırılmış eğitim kurumları bulunmaktadır.

Eğitim kurumlarına ait binaların fiziki özelliklerinin kullanım amacına uygun olması gerekmektedir. Mimarı tasarımı, kullanılan yapı malzemeleri ve iç donanımları, eğitim kalitesini ve verimliliği çok önemli ölçüde etkileyen unsurlardır.

Görüntülemek için tıklayınız
“İNSAN HAYATINA GÖRE MEKAN” ANLAYIŞINA DESTEK OLUYORUZ.

İnsanın en temel beş ihtiyacından biri olan barınma,tarihsel süreç içerisinde insan yaşamının değişim döngüsünde hem belirleyici etken olmuş hem de diğer ihtiyaçlar paralelinde değişime uğramıştır.

Sosyo kültürel, ekonomik, siyasi ve coğrafi zorunluluklarla yenilenmiş, teknolojik gelişim serüveninde de nasibini almıştır.

Güvenlik başta olmak üzere insanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama özelliğinden taviz vermeksizin malzeme, hacim ve biçim konularında farklılaşmıştır.

Görüntülemek için tıklayınız
DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN

İnsanın varoluşuyla birlikte başladığı doğayı keşfetme ve ihtiyaçlarını karşılama serüveni avcılıktan yerleşik hayata geçişle farklı bir yöne evrilmiş, kaynakları kullanma amacı doğal ihtiyacını karşılamaktan öte zenginleşmeye…

Görüntülemek için tıklayınız

Enerji verimliliği,” binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması” olarak tanımlanmaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız

Sürüdürülebilirlik her alanda farklı tanımlar yapılsa da ortak noktası “ekonomi, toplum, çevre” bağlamında kaliteyi, tasarrufu ve geleceği yakalama fırsatlarını içeren bir kavramdır. Her alanda yapılan tüm işlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla…

Görüntülemek için tıklayınız
ÜRÜNLERİMİZ
ESDOR ENSTİTÜSÜ
Eğitim & Geliştirme

Eğitim & Geliştirme

KULLANICI DESTEKLERİ

KULLANICI DESTEKLERİ

PROFESYONEL MONTAJ

PROFESYONEL MONTAJ

İnsanın doğduğundan itibaren var olan merak duygusunun,yaşamını kolaylaştırma arzu ve çabasının sonucunda yaşamın her alanına ait buluşlar, icatlar yapılagelmiştir.

esdor
ESDOR OTOMATİK KAPI
kone
KONE OTOMATİK KAPI
waldoor
WALDOOR OTOMATİK KAPI