Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Bir yaşam Felsefesidir.

Sürüdürülebilirlik her alanda farklı tanımlar yapılsa da ortak noktası “ekonomi, toplum, çevre” bağlamında kaliteyi, tasarrufu ve geleceği yakalama fırsatlarını içeren bir kavramdır. Her alanda yapılan tüm işlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla bütüncül (holistik) yaklaşımı içerir. Özünde bütüncül yaklaşımın yer aldığı yönetim modeli olan Toplam Kalite Yönetimi de hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin tüm kurumlarda Kalitenin iş süreçlerinde ve işlerde herkesin katılımıyla gerçekleşeceğini esasına dayanarak sürekli iyileştirme yöntemini temel kabul eder. Bu yaklaşım tedarik, ürün, maliyet, üreten ve müşteri memnuniyeti temelinde tasarruf, gelişme ve devamlılık sağlayan en önemli enstümandır.

Doğayı insana yararlama düzenini oluşturan tüm ekonomik faaliyetlerin insana ve doğaya zarar vermemesi, daha iyi bir yaşama ve gelişmeye hizmet etmesi gerekir. Ekonomi, toplum ve çevre odağında tüm üretimlerin öncelikle zarar vermeden ihtiyacı karşılaması, değişebilir, dönüşebilir niteliğe sahip olması daha iyi bir geleceğin anahtarıdır. Üretimi gerçekleştirenlerin iş süreçlerinde ve ortamlarında sağlanan iyileştirmeler, müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, insana ve çevreye duyarlı üretimler, değişebilirlik, dönüşebilirlik ve uzun ömürlülük esasına dayalı tasarımlar DAHA İYİ BİR GELECEK için işletmelerin sosyal sorumluluğudur.

Ekol Otomasyon Sistemleri A.Ş. Toplam Kalite Yönetimini benimsemiş bir kurum olarak ISO çerçevesinde sürekli iyileştirme yöntemiyle faaliyetlerini sürdürür. Ürün yaşam döngüsü uzun olan  değişime, dönüşüme elverişli bileşenlerden oluşan ürünlerle toplumsal sorumluluğunu titizlikle yerine getirmeye devam etmektedir.