Eğitim

Toplumdaki her yaştan ve her kesimden insanın temel ihtiyaçlarından biri eğitimdir. Günümüzde çocuk yuvalarından okul öncesi eğitimden başlayarak üniversiteye, etüt merkezlerinden çeşitli sertifika kuruluşlarına kadar, insan hayatının her alandaki eğitim ihtiyacını karşılamak üzere yapılandırılmış eğitim kurumları bulunmaktadır.

Eğitim kurumlarına ait binaların fiziki özelliklerinin kullanım amacına uygun olması gerekmektedir. Mimarı tasarımı, kullanılan yapı malzemeleri ve iç donanımları, eğitim kalitesini ve verimliliği çok önemli ölçüde etkileyen unsurlardır. Eğitim ortamlarının çok yönlü düşünmeyi teşvik edecek, rahat hareket etme imkânı verecek şekilde, ferahlık, ısı, nem vb. ortam kalitesini sağlayan unsurların en doğru şekilde ayarlanmış ve güvenilir alanlar olması çok önemlidir. Çünkü fiziki ortam, eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ve istenilen faydanın sağlanmasında birinci derecede rol oynar.

Bu bilinçle oluşturulan eğitim kurumlarında geçiş alanlarında kullanılan kapılar özel bir öneme sahiptir. Bebekler, çocuklar, öğretmenler, veliler, engelli engelsiz tüm bireylerin  kolaylıkla dolaşımlarını sağlayacak kapı sistemlerinin, aynı zamanda kontrolü  ve  güvenli geçişi sağlayacak donanıma sahip olması zorunluluğu vardır.

Esdor Otomatik Kapı Sistemleri yaşamsal önem taşıyan bu alanda toplumsal sorumluluk bilinciyle destek olmaktadır. Teknoloji,estetik ve kalite anlayışıyla üretilen  Esdor Otomatik Kapı Sistemleri tüm eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan her alanı güvenli ve konforlu giriş çıkış yapılabilen “mekan” haline getirir.