Konutlar

“İNSAN HAYATINA GÖRE MEKAN” ANLAYIŞINA DESTEK OLUYORUZ.

İnsanın en temel beş ihtiyacından biri olan barınma,tarihsel süreç içerisinde insan yaşamının değişim döngüsünde hem belirleyici etken olmuş hem de diğer ihtiyaçlar paralelinde değişime uğramıştır.

Sosyo kültürel, ekonomik, siyasi ve coğrafi zorunluluklarla yenilenmiş, teknolojik gelişim serüveninde de nasibini almıştır.

Güvenlik başta olmak üzere insanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama özelliğinden taviz vermeksizin malzeme, hacim ve biçim konularında farklılaşmıştır. Bu farklılaşmanın insan hayatına olumlu etkisi kadar olumsuz etkileri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Zira günümüzde tüm dünyada yaşanan kentlileşme akımı insanları bir takım teknolojik imkanlara kavuşarak hayatını daha rahat yaşamasına ve bazı isteklerine daha kolay ulaşmasına hizmet ederken, bir taraftan da kendinden, değerlerinden, insan ilişkilerinden, doğadan kopmasına sebep olmuştur. Konut kavramı “ev” niteliğinden çok, çekirdek ailenin, hatta bireyin otelcilik hizmetlerini aldığı bir mekan olarak değişmeye başlamıştır. Ticari yaklaşımın şekillendirdiği bu kavram, statünün, zenginliğin, gelişmişliğin göstergesi olarak kentli için bir tür arzu nesnesine dönüşmüştür.

İnsan doğasına uygun olmayan bu olumsuzluğu ortadan kaldırma görevi konut sektörünün oyuncularınındır. Şehir planlamasından başlayıp anahtar teslimi noktasına gelene kadar görev yapan bir dizi aktör vadır. Kentsel şekillenmede kilit rol mimarlara düşmektedir. Çünkü mimarlık birey ve yaşam odaklı bir meslektir. İnsan psikolojini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak” içinde insanı yaşatacak” yapıyı tasarlayan kişi mimardir. Günün gerçekliğinde kent ysaşantısının gereklerinden ve teknolojik imkanlardan vazgeçmeden, doğayla ve insanla uyumlu bir mimari planlamalıdır. Bunun için doğayı kirletmeyen, insanı öz değerlerinden kopartmayan, kaynakları israf etmeden insan hizmetine sunan tasarımlara ihtiyaç vardır.

Yalnızca yeni yapılar değil, eski yapıların yenilenme süreci de aynı özenle gerçekleşleştirilmelidir. Yenileme sürecinde, binalar erişilebilirlik, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından mevcut beklentileri karşılayacak şekilde uyarlamalar yapılırken, tarihi, sosyal ve kültürel dokuyu da bozmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Esdor Otomatik Kapı Sistemleri. estetik, çevresel ve fonksiyonel gereksinimleri karşılayan veya aşan ürünler sunmaktadır.

Esdor Otomatik Kapı portföyümüz günümüz mimarlarının enerji verimliliğni, kolay erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik unsurlarını kapsayan tasarımlar yapmaları için profesyonal bir destek vermektedir.

SİZİN İHTİYACINIZ HANGİSİ?